Tarihçe

Tarihçe

Ticari ve Sınai birçok iş kolunda faaliyete başlayan Koç Topluluğu'nun gelişimini yıldan yıla sürdürmesi ile birlikte personel sayısı da arttı. Personelin müesseseye bağlanmasında en önemli faktörlerden biri olan sosyal yardımlar o yıllarda şirketlerin ve idarecilerin takdirlerine göre uygulanmaktaydı. Çalışanlarını en değerli varlığı olarak kabul eden Grubumuzda, hizmet ve yardımların, organize bir kurum teşekkül edilerek, belli esaslar dahilinde, tüm toplulukta uygulanmasını temin etme fikri zamanla gelişti.

Gerçekleştirilen Planlama Konseyi toplantısında, bu istek şirket genel müdürleri tarafından dile getirilerek bir teşekkül kurmak ve gerekli araştırmaları yapmak için komite oluşturulmasına karar verildi. Bu komite Topluluğumuza dahil şirketlerin esasen Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olmaları dolayısıyla kurulacak sandığın, tamamlayıcı bir rol oynayarak emekliliğe ayrılan üyenin kaybettiği mali imkanı karşılayan ek bir tahsis yapabileceği, ölüm yardımlarını karşılayabileceği ve kurulmasının faydalı olacağı raporunu verdi.

Bu raporun ardından yapılan diğer çalışmalar neticesinde 31.08.1967 tarihinde Resmi Senet, noter huzurunda 32 şirket temsilcisi tarafından imza edildi. Mahkemece 11.09.1967 tarihinde tasdik ve tescil olundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce de 05.10.1970 tarihli resmi gazetede kanuni ilan yayınlandı.

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Koç Topluluğu şirketlerinde çalışan ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olan personeline, “ek sosyal güvence ve yardım” sağlamak amacı ile 11 Eylül 1967 'de kurulmuş munzam bir Vakıf olup, üyelerinden aldığı güven duygusuyla hizmet üretimini bugün de başarılı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir.

Büyüt Küçült Yazdır
Çerez Uyarısı

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.